Publikováno

Statek Mitrov

Ekologické zemědělství je teď v módě – my ale jinak než harmonicky a šetrně hospodařit neumíme. Naše pole neznají chemii, zvířata krmíme výhradně tím, co si sami vypěstujeme a snažíme se být soběstační. Stejně, jako to fungovalo dřív.

Chov skotu

Seznamte se s celoročně venku ustájeným stádem skotu plemene Aberdeen Angus. Býčky i jalovice chováme od roku 2007 a máme je čím dál tím raději – Angus dobře snáší tuhé zimy a hlavně: má exluzivní maso. Každý rok nabízíme několik nejlepších plemených býků na prodej

Plemeno Aberdeen Angus chováme už od roku 2007.

Proč právě tohle plemeno?

  • Nevadí mu zima a celý rok může žít volně na našich pastvinách.
  • Žije dlouho a matky se výborně starají o telata.
  • Má exkluzivní maso, které doporučují kuchaři z celého světa.

Naše stádo má momentálně 500 kusů plemenných i jatečných býků, jalovic i telat. Momentálně se prohání po 550 hektarech ekologických pastvin.

Veškeré pastviny jsou v přísně ekologickém režimu, a proto je i maso z našich býků 100% BIO. Nenajdete v něm žádnou chemii. A věřte nám, že na chuti je to znát!

Zásady Statku Mitrov

  • Hospodaříme ekologicky. Nepoužíváme chemii. Pastviny vracíme do dob našich prababiček.
  • Chováme zdravá a silná zvířata. Skot je celoročně venku, dobytek má dostatek pohybu. I proto se nám odvděčuje skvělým masem.
  • Jsme na cestě k plné soběstačnosti. Od zvířat z vlastního chovu přes zeleninu a krmiva až po mouku pro domácí chleba.
  • Víme, co vám dáváme na talíř. Známe od mláděte každý kus dobytka i hospodáře, který vypěstoval brambory na vaše steakové hranolky.
  • Kompletně místní produkce. Skot od narození po porážku, zrání a balení neopustí Mitrov. Vše děláme na místě a s místními lidmi.
  • Jsme hrdí na zdejší kraj. A všemožně mu pomáháme – opravujeme cesty, chráníme pastviny, udržujeme krajinu.