Publikováno

Catahoula v Mitrově

Když evropští majitelé Louisianských leopardích psů hledali na starém kontinentu místo, kde by mohli uspořádat setkání za podmínek co možná nejvíce se blížících těm v USA, objevili na české Vysočině ekologický Statek Mitrov, který se zaměřuje na chov masného dobytka plemene Aberdeen Angus a zároveň disponuje speciálním sportovním areálem pro westernové sporty. A protože je jedním ze „zaměstnanců“ statku Mitrov je i Louisianský leopardí pes Camano Island´s Elmo již od roku 2012 zde probíhají pravidelně workshopy specializované na testy vloh a práci honáckých psů pod záštitou EALC (European Association of Louisiana Catahoulas)

Louisianský leopardí pes je americké plemeno, které vzniklo s největší pravděpodobností křížením místní populace psovitých šelem se psy, které na americký kontinent přivezli evropští osadníci. Psi mají i své indiánské jméno Catahoula podle stejnojmenného jezera ve státě Louisiana. K hlavním charakteristikám těchto psů patří vysoká inteligence, silný teritoriální pud. Jsou tedy dobrými hlídači, a protože se dobře snášejí s ostatními zvířaty, především koňmi, jsou často využívání na amerických rančích jako pomocníci honáků dobytka a také lovců. Jsou to ale univerzální pracovní psi. Catahoula má duši vlka, rychlost greyhounda, sílu mastifa a asertivitu beaucerona.

Při práci s dobytkem se projevuje jedinečný pracovní styl Louisianských psů, když s mnohaset kilogramovými obry komunikují neohroženě „tváří v tvář“: když se snaží přihnat zpět ke stádu zaběhnutý kus, nebo se snaží udržet stádo na jednom místě. V Evropě se Catahouly často využívají také jako psi záchranářští.

When the European owners of Louisiana leopard dogs were looking for a place where they could organize a meeting that would correspond to conditions resembling those in the USA, they found an organic farm in Mitrov (Vysočina) which specializes in live-stock breeding of the Aberdeen Angus breed for meat and has a special sports area for western sports. As one of the “employees” of the Mitrov ranch is a Louisiana leopard dog Camano Island´s Elmo, workshops specialized in testing of talents and work of driving dogs under the aegis of EALC (European Association of Louisiana Catahoulas) has been held here since 2012.

The Louisiana leopard dog is an American dog breed which was most probably created by interbreeding of local canines with dogs that were brought to America by European settlers. The name Catahoula comes from a lake of the same name in the state of Louisiana. The main characteristics of these dogs are high intelligence and territorial behaviour, which make them good guard dogs. Thanks to the fact that they get on well with other animals (especially with horses) they are often used as helpers of drovers and hunters on American ranches, but they can as well be universal working dogs. Catahoula dogs have the spirit of a wolf, the speed of a Greyhound, the strength of a Mastiff and the assertiveness of a Beauceron.

There is a unique way of working which can be observed when the Louisiana dogs work with cattle. They fearlessly communicate “face-to-face” with what in comparison to them seem to be giants when they try to run stray cattle back to its herd or when they try to force the herd to remain at one place. In Europe, the Catahoula dogs are often used as rescue dogs.