Publikováno

Kemp Mitrov a Ubytování v okolí

Provozní řád kempu Mitrov

Kemp Mitrov je součástí ekologicky hospodařící farmy, která provozuje také řeznictví, prodejnu vlastních produktů a steakovou restauraci.

Otevírací doba

Kemp: 24/7 (květen – září)

Restaurace: pátek, sobota 10 – 20 

Prodejna: ostatní všední dny 8 – 16

(na zazvonění nebo po předchozí domluvě)

Ceník

Ceny jsou uvedeny za 1 noc, platit je možno také v EUR nebo platební kartou, a to v otevírací době restaurace nebo prodejny. V neděli máme zavřeno.

Karavan: 150 Kč

Ustájení koně v boxu: 300 Kč

Stan: 100 Kč

Osoba nad 15 let: 90 Kč

Osoba do 15 let: 60 Kč

Osoby s průkazem ZTP: zdarma

Kemp je vybaven sociálním zařízením a sprchami. Použití sprch je zpoplatněno, vhoďte minci 20 Kč do automatu přímo ve sprše. Poplatek 20 Kč odpovídá 5 minutám použití.

Ke stravování, přípravě pokrmů a umývání vlastního nádobí lze využít jídelnu u vjezdu do kempu (viz mapka). 

Odpadky všeho druhu odkládejte na vyhrazená místa a do určených nádob.

Napouštění vody a vypouštění WC z karavanu provádějte na vyznačeném místě u sprch (viz mapka).

K pálení ohňů je možno využít ohniště k tomuto účelu určená. Dřevo je k dispozici v boxech uprostřed kempu.

V kempu jsou k dispozici zásuvky 230V, které jsou umístěny na boxech uprostřed kempu. Použití zásuvky je v ceně ubytování.

Vstup se psy je povolen v celém areálu pouze na vodítku.

Odpovědnost za škodu

Vstup do areálu kempu je povolen pouze těm, kdo netrpí žádnými bakteriálními, virovými, parazitálními nebo jinými infekčními onemocněními, komu nebyla nařízena karanténa nebo zvýšený zdravotní dozor a kdo jsou zdravotně způsobilí k tomuto typu ubytování. Provozovatel kempu, vlastník kempu ani jejich zaměstnanci neodpovídají za škodu na zdraví či životech osob a zvířat. Vstup do areálu kempu a jeho užívání je výlučně na vlastní nebezpečí vstupujících osob.

Osoby vstupující do areálu kempu jsou povinny dbát na vhodné uložení a zabezpečení peněz, osobních dokladů a cenných věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení, ztrátě či odcizení. Provozovatel kempu, vlastník kempu ani jejich zaměstnanci neodpovídají za škody způsobené poškozením, zničením, ztrátou či odcizením peněz, osobních dokladů ani jiných cenných věcí, uložených ve stanech, vozidlech, karavanech ani na jiných místech v areálu kempu, ani za škodu na stanech, vozidlech, karavanech, apod., pokud ji prokazatelně nezavinili. Provozovatel kempu, vlastník kempu ani jejich zaměstnanci neodpovídají za škody na majetku, které nezavinili, zejména způsobené třetí osobou, vlivem povětrnostních podmínek nebo zásahem vyšší moci, apod.

Za újmu způsobenou provozovateli kempu, vlastníku kempu či jejich zaměstnancům odpovídá osoba podle obecně závazných právních předpisů. V případě materiální škody je osoba povinna uhradit náklady nutné na uvedení do původního stavu nebo částku odpovídající hodnotě poškozené věci.

Tímto Provozním řádem jsou povinny řídit se všechny osoby, které vstupují do areálu kempu.

Provozovatel kempu

Mitrovský dvůr, a.s. 

Mitrov 9, 592 53 Strážek

IČO: 277 52 411

tel.: 733 713 258

Ubytování v okolí

Lesní pension Podmitrov (Mitrov, 1km)

Penzion Habří (Habří, 1,5 km)

Penzion u Statkářky (Habří, 1,5 km)

Vařejkův dvůr (Meziboří, 3 km)